Ceník výkonů a pojišťovny

Výkony nehrazené z veřejného zdravotního pojištění hradí pacient podle následujícího ceníku platného od 27. 11. 2023.

Vyšetření nebo úkonCena v Kč
Řidičský průkaz (ŘP) – první vyšetření250,-
– ŘP v 65 letech a prodloužení 68+ každé dva roky200,-
Profesní průkaz (svářečský, elektrikář, obsluha manipulačních vozíků apod.)300,-
Zbrojní průkaz500,-
Potvrzení přihlášky na VŠzdarma
Vyplnění formuláře pro domov důchodcůzdarma
Očkování nehrazené pojišťovnou – bez očkovací látkyzdarma
Vyplnění formuláře pro pojišťovnu (pojistná událost)300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace200,-
Prohlídka do zaměstnání300,-
Vyjádření o zdravotním stavu pro komerční pojištění300,-
Předoperační vyšetření pro samoplátce (plastické operace apod.)500,-

Naše ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování péče s těmito pojišťovnami:

111Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)
201Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP)
205Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
207Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
211Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MVČR)